Dergi Yönetimi

İmtiyaz Sahibi Ankara Bilim Üniversitesi adında Prof. Dr. Yavuz Demir
Baş editör: Prof. Dr. Cem Harun Meydan