Kurullar

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Cem Harun Meydan

Dr. Öğretim Üyesi Ece Kumkale Açıkgöz

Dr. Öğretim Üyesi Handan Akkaş

Dr. Öğretim Üyesi Özem Ersan

 

Editörler Kurulu

Dr. Öğretim Üyesi Handan Akkaş

Dr. Öğretim Üyesi Ece Kumkale Açıkgöz

Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Topçu Gülöksüz (Alan Editörü)

Dr. Öğretim Üyesi Yakut Akbay (Alan Editörü)

Dr. Öğretim Üyesi Serra Sezgin (Alan Editörü)

Dr. Öğretim Üyesi Ali Çağıl Ömerbaş (Alan Editörü)

Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Görgülü (Alan Editörü)

 

Sekreterya

Araş. Gör. Cansu Yılmaz

Araş. Gör. Ayşe Gülce Tunçbilek